BHS | ENG

Dr. Lagumdžija u delegaciji Svjetske liderske alijanse sa Predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Pekingu

 • 16.12.2018.
Dr. Lagumdžija u delegaciji Svjetske liderske alijanse sa Predsjednikom Kine Xi Jinpingom u Pekingu

12. decembar 2018. godine, Peking 

Nakon okončanja trodnevnog rada Imperijal Springs međunarodnog Foruma, dr Zlatko Lagumdžija je kao član delegacije Svjetske liderske alijanse, Madridskog kluba, u Velikom narodnom domu u Pekingu, učestvovao na radnom sastanku sa Predsjednikom Kine Xi Jinpingom.

Tom prilikom Predsjednik Xi i njegovi prvi saradnici, član Politbiroa Yang Jiechi i ministar vanjskih poslova Wang Yi, su upoznati sa usvojenom Izjavom Foruma o nastavku reformi o daljeg otvaranja Kine uz promociju saradnje koja treba da rezultira zajedničkim napretkom svih aktera, država i regiona.

Presjednik Xi se zahvalio gostima, koje je nazvao „teškim političkim figurama sa globalnom reputacijom“, na promociji i izgradnji svijeta koji treba da obilježi zajednička budućnost u kojoj svi imaju korist od saradnje na ravnopravnim osnovama.

Kineska ekonomija prelazi iz faze brzog razvoja u fazu visokokvalitetnog razvoja, uz punu posvećenost daljem otvaranju, reformama i multilateralizma zasnovanog na uzajamnom uvažavanju svih aktera.

Posebnu pažnju Predsjednik Xi je posvetio Inicijativi pojasa i puta (Belt and Road Initiative) koja je krenula iz Kine ali pripada cijelom svijetu i treba da bude nova platforma za saradnju i uzajamnu korist svih aktera.

Susret je okončan sa očekivanjima da se nastavi dalja saradnja i liderstvo na izgradnji novog, efisanijeg i pravednijeg međunarodnog poretka usmjerenog ka zajedničkoj budućnosti, balansiranom prosperitetu i društvu zajedničkih vrijednosti.

 Dr Lagumdžija je predsjedavao sesijom sa uvodnim izlaganjem posvećenom reformama i tehnološkoj revoluciji čiji su rezultati i zaključci inkorporirani u Izjavu Imperijal Springs međunarodnog foruma koja je predstavljena Predsjedniku Xi.

Partners


Follow us:
Contact Us
 • Address:
  Ćemaluša 1, 71000 Sarajevo,
  Bosna i Hercegovina
 • Phone: +387 33 268 885
  Fax: +387 33 268 886
  Email: info@ssvsa.org
2015 | Foundation Shared Societies and Values - Sarajevo