BHS | ENG

Dr Zlatko Lagumdžija u Jordanu sa Kraljem Abdulahom II o Bliskom Istoku i Balkanu

 • 24.01.2018.
Dr Zlatko Lagumdžija u Jordanu sa Kraljem Abdulahom II o Bliskom Istoku i Balkanu

24. 01. 2018. godine, Aman, Jordan

Tokom trodnevnog radnog boravka  delegacije Nizami Ganjavi Međunarodnog Centra (NGIC) u Jordanu,  dr Zlatko Lagumdžija, član Upravnog odbora NGIC-a, sastao se sa Kraljem Abdulahom II.  Razgovori NGIC delegacije sa Jordanskim kraljem  su  se  primarno odnosili na regionalna žarišta u čijoj osnovi  je  Palestina sa glavnim gradom Jerusalemom.  U svjetlu globalnih refleksija ovom prilikom je bilo riječi i o Balkanu čija ubrzana  integracija  u Evropsku Uniju predstavlja najefikasniju branu ponovnom otvaranju krize koja bi bila pogubna za Evropski kontinent.

Sagovornici su konstatovali da postoji sve veća potreba za oživljavanjem Palestinsko-Izraelskog mirovnog procesa, kako bi se došlo do sveobuhvatnog mira uz ispunjavanje legitimnog prava Palestinskog naroda na slobodu i državu sa Istočnim Jerusalemom kao glavnim gradom. Goruće pitanje Jerusalema se mora riješavati kao dio mirovnog sporazuma Palestinaca i Izraelaca na osnovu rješenja sa dvije države, međunarodnog prava i relevantnih rezolucija UN-a. Bez pravednog rješenja  Palestinskog pitanja ne može se postići održiv i stabilan  mir u Siriji, Iraku ili Jemenu kao ni regionu u cjelini.

Razgovori su bili posvećeni pokušajima političkog rješavanja regionalnih kriza  i međunarodnih napora u borbi protiv nasilnog ekstremizma  uz  sveobuhvatan, holistički, pristup.  Migrantska kriza i nasilni ekstremizam   se može  samo povećavati ukoliko se svijet ne uhvati u koštac sa njihovim uzrocima, siromaštvom i nepravdom, na kriznim žarištima.

Nakon radnog sastanka sa Kraljem Abdulahom održan je niz bilateralnih susreta sa najvišim zvaničnicima  Jordana, princom Hasanom i čelnicima Kraljevskog Naučnog Društva, Predsjednikom Senata Jordana Faisal Al Fajezom i Ministrom vanjskih poslova Ajman Safadijem.

Ovom prilikom dogovorena je bliža saradnja NGIC-a sa domaćinima na konkretnim zajedničkim aktivnostima kako na Bliskom Istoku tako i u drugim regionima gdje Jordanska iskustva i ključni  akteri mogu dati svoj doprinos. Dr Lagumdžija je ukazao na dalje moguće pravce zajedničkog djelovanja i svojim sagovornicima se zahvalio na promociji i podršci Bosni i Hercegovini kao društvu zajedničkih vrijednosti i nezaobilaznom  faktoru stabilnosti u širem regionu.

Partners


Follow us:
Contact Us
 • Address:
  Ćemaluša 1, 71000 Sarajevo,
  Bosna i Hercegovina
 • Phone: +387 33 268 885
  Fax: +387 33 268 886
  Email: info@ssvsa.org
2015 | Foundation Shared Societies and Values - Sarajevo