Ambasada NR Kine u Bosni i Hercegovini donirala zaštitna sredstva u borbi protiv Covid-19 virusa

Sarajevo, 18. maj 2021. godine

Ambasador NR Kine u našoj zemlji Ping Ji u posjeti Fondaciji društva zajedničkih vrijednosti razgovarao je sa dr. Zlatkom Lagumdžijom o aktuelnim temama i borbi protiv pandemije u našoj zemlji. Vrijednu prijateljsku donaciju koju je Fondacija dobila od prijatelja iz Kine u vidu zaštitnih i higijenskih sredstva u cilju prevencije protiv Covid-a, će distribuirati obrazovnim ustanovama sa kojima sarađuje, a kao mali doprinos u cilju zaštite našeg obrazovnog kadra, učenika i studenata.