Dr Lagumdžija na skupu Ujedinjenih Nacija i Nizami Ganjavi međunarodnog centra u Ženevi o održivom razvoju i Zapadnom Balkanu sa direktorima Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske trgovinske organizacije

Dr Lagumdžija na skupu Ujedinjenih Nacija i Nizami Ganjavi međunarodnog centra u Ženevi o održivom razvoju i Zapadnom Balkanu sa direktorima Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske trgovinske organizacije

Ženeva, 4-6. oktobar 2021. godine

Trodnevna konferencija posvećena miru i pravdi kroz implementaciju Održivih razvojnih ciljeva (SDG) u organizaciji Ureda Ujedinjenih Nacija Ženeva (UNOG) i Nizami Ganjavi međunarodnog centra (NGIC) okupila je UN visoke zvaničnike i prominentne lidere iz 30 zemalja sa 4 kontinenta.

Dr Zlatko Lagumdžija je imao izlaganja posvećena klimatskim promjenama, borbi protiv nejednakosti u sklopu održivih razvojnih ciljeva i uključivanja zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku mrežu održivog razvoja u sklopu konkretnih aktivnosti tranzicije ka zelenoj ekonomiji. Na završnom panelu kojim su okončane programske pripreme za predstojeći Globalni Baku Forum dr Lagumdžija je posebno istakao važnost spremnosti specijaliziranih međunarodnih organizacija da zajedno sa Nizami Ganjavi međunarodnim centrom sarađuju na definisanju novog okvira multilateralne saradnje primjerenog rastućim problemima sa kojima se svijet susreće.

Ovom prilikom je dogovoreno da se na Globalnom Baku Forumu  održi serija razgovora i posebna panel sesija posvećena stanju na Zapadnom Balkanu, intenziviranju euroatlanstkih integracija zemalja regiona i ulogama ključnih međunarodnih aktera u tom procesu.

U razgovorima sa generalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedrosom Adhonom, generalnom direktoricom Svjetske Trgovinske Organizacije (WTO) Ngozi Okonjo Iweala, podsekretarom UN AIDS Winnie Byanyima, generalnim direktorom Međunarodnog crvenog krsta Robertom Mardinijem, Izvrsnim sekretarom UN Ekonomske komisije za Evropu Olgom Algayerovom i Generalnom direktoricom Ureda Ujedinjenih Nacija u Ženevi Tatianom Valovaya, posebna je pažnja bila posvećena gorućim pitanjima sa kojima se susreću zemlje u razvoju a posebno Zapadni Balkan.

Dr Lagumdžija je generalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije, između ostalog,   upoznao sa stanjem borbe protiv pandemije i problemima vezanim za vakcinaciju u Bosni i Hercegovini,  a sa direktoricom Svjetske trgovinske organizacije je razgovarao o potrebnim aktivnostima na prijemu Bosne i Hercegovine u WTO.