Dr. Zlatko Lagumdžija na Harvardu o neophodnosti i hitnosti globalnog regulisanja iupravljanja vjestačkom inteligencijom (AI)

You are currently viewing Dr. Zlatko Lagumdžija na Harvardu o neophodnosti i hitnosti globalnog regulisanja iupravljanja vjestačkom inteligencijom (AI)

29. april 2023. godine Boston, SAD

Konferencijom Boston Global Foruma (BGF) i Svjetskog društva za vjestačku inteligenciju (AIWS), na Harvard univerzitetskom akademskom klubu u Kembridžu, okončana je dvomjesečna serija skupova na visokom nivou usvajanjem deklaracije posvećene neophodnosti globalnog, državnog, poslovnog, pravnog i institucionalnog upravljanja daljim razvojem i primjenom vještačke inteligencije (AI).

Na zatvaranju konferencije, kao izvjestilac o usvojenim daljim koracima i konkretnim aktivnostima definisanim zajedničkom deklaracijom, dr Zlatko Lagumdžija je posebno ukazao na važnost integrisanja digitalne transformacije EU koja se ne smije ograničiti na zemlje članice EU već na istim principima i projektima uključiti susjedne zemlje, a posebno države Zapadnog
Balkana. Samo na taj način EU može pokazati da ima kapacitet za ravnopravno vođenje ovih procesa na globalnom nivou zajedno sa SAD i Japanom. Ljudski kapaciteti u domenu digitalne transformacije evropskih zemalja u razvoju, a narocžčito novih generacija mladih stručnjaka, ne zaostaju za njihovim kolegama u razvijenim zemljama, što daje dobru osnovu za razvojne projekte i integracione procese koji su u zajedničkom interesu svih aktera.


Konferencija je okupila lidere javnog, akademskog i poslovnog svijeta iz SAD, Evrope, Japana i Indije kao i inovatore iz Silikonske doline, Harvarda, MIT-a i Stenforda. Vještačka inteligencija je već dramatično promijenila načine interakcije sa tehnologijom i taj uticaj će eksponencijalno rasti. Njen razvoj svakodnevno otvara nova važna pitanja u domenu odgovornosti, normativnog reguliranja, demokratskog upravljanja kao i uticaja na društvenu i individualnu budućnost. Ovim skupom je otvorena nova serija događaja koji imaju za cilj snažniju međunarodnu saradnju na uspostavi globalnog okvira odgovornog i etički baziranog regulatornog okruženje za razvoj i upravljanje vjestačkom inteligencijom.

Nakon skupa u Kembridžu dr Lagumdžija je u Njujorku održao sastanake sa predsjednicom Nacionalnog komiteta za američku spoljnu politiku (NCAFP) Suzan Eliot, predsjednicom Robert F. Kenedi Human Rights Keri Kenedi i generalnim sekretarom NGIC Rovshan Muradovom u okviru priprema za skupove na visokom nivou koji će tokom septembra biti organizovani na mariginama Generalne Skupštine Ujedinjenjih Nacija.

Svoje sugovornike dr Lagumdžija je upoznao sa stanjem u regionu i Bosni i Hercegovini. Besprizorni napadi Milorada Dodika na mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine neće moći biti zaustavljeni bez odlučnijeg djelovanja međunarodne zajednice. Mada će institucija Visokog predstavnika biti neophodna i u narednom periodu, na žalost njegovim posljednjim odlukama, kojima je kompletirano formiranje vlasti na svim nivoima Bosne i Hercegovine, značajno su ojačane nacionalističke snage podjela države i društva te doveden u pitanje ukupni sistem vrijednosti potrebnog procesa euroatlanstkih integracija. Na to
je direktno uticala nedopustiva jednokratna intervencija visokog predstavnika koja je kao privremeno rješenje samo ispunila maksimalističke zahtjeve jednonacionalnih stranaka i otvorila put daljoj radikalizaciji političke scene.