Dr Zlatko Lagumdžija na NGIC UN skupu u Ženevi o globalnim izazovima

You are currently viewing Dr Zlatko Lagumdžija na NGIC UN skupu u Ženevi o globalnim izazovima

Ženeva, Januar 2023

U organizciji Nizami Ganjavi međunarodnog centra (NGIC) i Ujedinjenih Nacija (UN) u Ženevi je održan trodnevni skup na visokom nivou posvećen ključnim globalnim izazovima.

Kao moderator panela o rizicima pred kojima se svijet nalazi u narednom desetogodišnjem periodu, dr Zlatko Lagumdžija je prezentirao rezultate istraživanja provedenog među izabranim liderima političkog, poslovnog i akademskog života iz 20 zemalja sa 5 kontinenata. U izborima između 4 segmenta globalnih rizika na prvom mjestu sa 44% se nalazi rizik od “razbijenog svjetskog poretka”, sa 33% slijedi “neuspjeh u zaustavljanju klimatskih promjena”, “energetska kriza” sa 16% i “zarazne bolest i pandemije” sa 7%.

Očigledno je da najveći konkretni globalni rizici  koji se primarno očituju kroz klimatske, energetske i pandemijske krize su prije svega posljedica razbijenosti sveukupnog svjetskog poretka te slabosti multilateralnih organizacija,  nepoštivanja međunarodnog prava i univerzalnih vrijednosti savremene civilizacije. Ovo posebno pogađa zemlje u razvoju i zemlje regiona  među kojima je Zapadni Balkan neintegrisan u euroatlantske strukture.

Kao jedan od uvodničara na panelu o globalnoj zdravstvenoj strategiji, zajedno sa generalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) dr Tedrosom Ghebreyesusom, dr Lagumdžija je izložio koncept proširenja nedavno najavljene Evropske Zdravstvene Unije koja u startu mora uključiti i zemlje Zapadnog Balkana u cjeloviti zdravstveni prostor EU.

Na marginama ovog NGIC UN skupa je održana i četvrta sjednica Organizacionog odbora X Globalnog Baku Foruma (GBF)  koji se održava početkom marta ove godine. Jedna od tema će biti posvećena integracijama Zapadnom Balkanu u svjetlu izazova sa kojima se EU suočava nakon agresije na Ukrajinu.