Dr Zlatko Lagumdžija na skupu UN ekonomista o uspostavi mreže samoodrživog razvoja Zapadnog Balkana

Dr Zlatko Lagumdžija na skupu UN ekonomista o uspostavi mreže samoodrživog razvoja Zapadnog Balkana

Skopje, 31. oktobar 2021

U Skoplju je okončan dvodnevni skup UN ekonomista Zapadni Balkan posvećen napretku u ispunjavanju samoodrživih razvojnih ciljeva i Agende 2030 kroz podršku ekonomskoj saradnji u regionu.

Na poziv organizatora dr Zlatko Lagumdžija, je imao uvodno izlaganje posvećeno ekonomskoj regionalnoj saradnji u domenu samoodrživog razvoja, zelenog dogovora i aktivnosti na uspostavi mreže Zapadnog Balkana samoodrživog razvoja te njenog integriranja u istovjetnu razvojnu mrežu Evropske Unije.

Dr Lagumdžija je posebno istakao važnost podrške političkih već i ekonomskih lidera za realizaciju ključnih  razvojnih prijedloga iz zajedničkog izvještaja Fondacije društva zajedničkih vrijednosti, Nizami Ganjavi Internacionalnog Centra (NGIC) i Nacionalnog Komiteta za Američku spoljnu politiku (NCAFP).

Prvo, ekonomski prioritet je uspostava Zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana koje bi u narednom petogodišnjem periodu čitav region i EU dovelo do jedinstvenog tržišta Evropske Unije u koje bi bile integrirano svih šest država Zapadnog Balkana.

Drugo,  intergriranje najavljenog Zelenog dogovora Zapadnog Balkana u Evropski zeleni dogovor i to kroz digitalnu transformaciju i izlaznu strategiju korištenja uglja koja bi morao dati vidljive rezultate u narednom petogodišnjem periodu. Podrška SAD i EU je u ovome nezaobilazna te predstavlja zajednički interes svih aktera.

Treće, uspostava transportne (autoput i željeznica) i digitalne infrastrukture kojom bi se u narednih 5 godina povezalo svih šest glavnih gradova 6 država regiona.

Cilj ovog skupa je izrada prijedloga aktivnosti UN razvojnog programa za unapređenje regionalnih integracija i  ekonomske saradnje kroz napredak u realizaciji samoodrživih razvojnih ciljeva i Agende 2030.