Dr Zlatko Lagumdžija u Rigi sa predsjednikom Latvije Egils Levitsom i sa NGIC odborom X Global Baku Foruma

Dr Zlatko Lagumdžija u Rigi sa predsjednikom Latvije Egils Levitsom i sa NGIC odborom X Global Baku Foruma

3. decembar 2022. godine, Riga, Latvija

U Rigi je održana treća sjednica NGIC (Nizami Ganjavi Međunarodnog Centra) Organizacionog odbora X Global Global Baku Foruma  koji se održava od 9. do 11. marta 2023. godine pod nazivom “Izazovi današnjeg svijeta”. Jedna od tema će biti posvećena euroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana kao odgovorom Evropske Unije na paralelne krize koje ce obilježiti narednu godinu: sigurnosne, ekonomske, energetske, zdravstvene i prehrambene krize. 

Na sastanku sa predsjednikom Latvije Egils Levits-om posebna pažnja je bila posvećna narednim koracima nakon ministarskog sastanka NATO-a u Bukureštu na kojem je bilo riječi i o Bosni i Hercegovini.

Tom prilikom dr Zlatko Lagumdžija je posebno istakao važnost Međunarodnog krivičnog suda u Hagu kao bitnog faktora prevencije svakog narušavanja međunarodnog pravnog poretka i obaveza koje nastaju u slučaju agresije na suverene zemlje kao i na protiv ustavno narušavanje njihovog teritorijalnog integriteta. Kao što se u Ukrajini danas brani međunarodno pravo tako se i u Bosni i Hercegovini brani evropski mir kroz odbranu njenog suvereniteta i cjelovitosti uz ubrzanu integraciju u EU I NATO.