Group 5 Copy

Društva zajedničkih vrijednosti - Zašto?

Zajednice postaju sve više međusobno isprepletene i interkulturalne. Više od devedeset posto zemalja svijeta imaju najmanje deset posto manjina. Lideri se suočavaju sa izazovom izgradnje i održavanja socijalne kohezije u svojim raznolikim zajednicama i zemljama.

Njihova reakcija na socijalnu koheziju razlikuje se od lidera u lidera, od zemlje do zemlje, ali jedan element važi za sve: potrebni su im znanje, mogućnosti i alati za rješavanje ovog izazova.

Ponovno dovođenje u vezu uspjeha kompanije sa društvenim napretkom znači da zajednička vrijednost nije na margini onoga što kompanija radi, već u samom središtu. Zemlje i kompanije imaju zajednički cilj stvaranja zajedničke vrijednosti osmišljavanjem dodirne tačke između društva i korporativne performanse. Društvo je stabilnije, sigurnije i prosperitetnije u različitostima, kao zajedničko društvo.

Zato mi radimo na združivanju principa i praksi zajedničkih društava i na stvaranju zajedničkih vrijednosti-odnosno drustva zajednickih vrijednosti.

Mi zaista nemamo drugog izbora. Ili ćemo naučiti da živimo u slozi i poštujemo jedan drugog – bez da jedni druge karakterišemo u negativnom smislu – dok u isto vrijeme veličamo našu različitost, ili je sa nama gotovo.”

Bill Clinton,
Počasni predsjednik Club de Madrid-a

Društva zajdničkih vrijednosti

Zajednice postaju sve više međusobno isprepletene i interkulturalne…

Planirane aktivnosti

Istraživanje, podrška i promocija koncepta društva zajedničkih vrijednosti…

Očekivani rezultati

Identifikacija i promocija vrijednosti koje doprinose većoj socijalnoj uključenosti svih…

Inicijalni projekti

“Strategija EU za Bosnu i Hercegovinu iz perspektive društva zajedničke vrijednosti”

Partneri

Društva zajedničkih vrijednosti