Group 5 Copy

Inicijalni projekti

“Strategija EU za Bosnu i Hercegovinu iz perspektive društva zajedničke vrijednosti” kao moćno sredstvo za tranziciju prema modernom zajedničkom društvu

“Regionalna saradnja iz perspektive društva zajedničke vrijednosti” kao alat za učinkovitiju integraciju regiona

“Obrazovanje kao elemenat izgradnje Društva zajedničkih vrijednosti”

“Ekonomija kao elemenat izgradnje Društva zajedničkih vrijednosti”

Društva zajdničkih vrijednosti

Zajednice postaju sve više međusobno isprepletene i interkulturalne…

Planirane aktivnosti

Istraživanje, podrška i promocija koncepta društva zajedničkih vrijednosti…

Očekivani rezultati

Identifikacija i promocija vrijednosti koje doprinose većoj socijalnoj uključenosti svih…

Inicijalni projekti

“Strategija EU za Bosnu i Hercegovinu iz perspektive društva zajedničke vrijednosti”

Partneri

Društva zajedničkih vrijednosti