Group 5 Copy

Misija

Predstaviti, podržati, promovirati i implementirati koncept društava zajedničkih vrijednosti koji se može koristiti globalno, regionalno i unutar pojedinih društava počevši od Bosne i Hercegovine.

Društva zajdničkih vrijednosti

Zajednice postaju sve više međusobno isprepletene i interkulturalne…

Planirane aktivnosti

Istraživanje, podrška i promocija koncepta društva zajedničkih vrijednosti…

Očekivani rezultati

Identifikacija i promocija vrijednosti koje doprinose većoj socijalnoj uključenosti svih…

Inicijalni projekti

“Strategija EU za Bosnu i Hercegovinu iz perspektive društva zajedničke vrijednosti”

Partneri

Društva zajedničkih vrijednosti