Group 5 Copy

Očekivani rezultati - Šta?

Identifikacija i promocija vrijednosti koje doprinose većoj socijalnoj uključenosti svih građana Bosne i Hercegovine i regiona

Promocija zajedničkih vrijednosti koje stvaraju jači identitet pripadnosti državi

Predlaganje politika i praksi koje stvaraju jednake mogućnosti za sve

Poziv za zakonodavne reforme koje doprinose većem socijalnom, ekonomskom i demokratskom uključivanju

Poziv za zakonodavne reforme koje omogućavaju ekonomski prosperitet

“Svrha korporacije mora biti redefinirana u smislu stvaranja zajedničke vrijednosti, a ne samo profita per se. To će dovesti do sljedećeg vala inovacije i rasta produktivnosti u globalnoj ekonomiji. “

Michael E. Porter,
Profesor na Harvard Business School

Društva zajdničkih vrijednosti

Zajednice postaju sve više međusobno isprepletene i interkulturalne…

Planirane aktivnosti

Istraživanje, podrška i promocija koncepta društva zajedničkih vrijednosti…

Očekivani rezultati

Identifikacija i promocija vrijednosti koje doprinose većoj socijalnoj uključenosti svih…

Inicijalni projekti

“Strategija EU za Bosnu i Hercegovinu iz perspektive društva zajedničke vrijednosti”

Partneri

Društva zajedničkih vrijednosti