Group 5 Copy

Vizija

Društva i zemlje u kojima ćemo nastaviti razvijati ovu plemenitu misiju predstavljanja, podrške, promocije i implementacije koncepta društva zajedničkih vrijednosti – socijalno kohezivnih društava koja će biti prosperitetna i razvijena.

Njihov prosperitet i bolja razvijenost će biti rezultat njihove spremnosti na:

  • stvaranje jednakih mogućnosti za sve po pitanju socijalne, ekonomske i demokratske inkluzije,
  • predstavljanje društva koje je ujedinjeno u različitosti kao prednost, i
  • pokazivanje više sposobnosti za socijalnu koheziju.

To znači da vlade i politički i poslovni lideri treba da prihvate ideju da je koncept društva zajedničkih vrijednosti njihov glavni zadatak i njihova najveća odgovornost.

Društva zajdničkih vrijednosti

Zajednice postaju sve više međusobno isprepletene i interkulturalne…

Planirane aktivnosti

Istraživanje, podrška i promocija koncepta društva zajedničkih vrijednosti…

Očekivani rezultati

Identifikacija i promocija vrijednosti koje doprinose većoj socijalnoj uključenosti svih…

Inicijalni projekti

“Strategija EU za Bosnu i Hercegovinu iz perspektive društva zajedničke vrijednosti”

Partneri

Društva zajedničkih vrijednosti